humanimal.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Faunalytics.org
Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

 

 

    

 

  

Home | Úvod

Novinky:

 

23. 3. 2016

Do sekce Naše texty byla přidána bakalářská práce Terezy Lehečkové (FSS, MU) Kulturní chování u zvířat: rozrušení hranice lidského a mimolidského
 

16. 2. 2016
V letním semestru 2016 (od 18.2.) bude na katedře sociologie FF UK v Praze vyučován předmět Úvod do Animal Studies (sylabus).
 

11.2.2016

Do sekce Naše texty byl přidán článek Barbory Hunčovské (FF, UK) Vyčerpaný? Zastřelit!

 

 

další novinky  

 

 

(Human/Critical) Animal Studies

 

Web věnovaný novému interdisciplinárnímu oboru Animal Studies sloužící k jeho zviditelnění, zmapování pro potřeby nových zájemců, povzbuzení rozvoje této problematiky u nás a pro zlepšení spolupráce lidí zainteresovaných v tomto tématu.

Co je Animal Studies?

(též Human-Animal Studies, Critical Animal Studies či Antropozoologie)

Animal Studies je rychle se rozvíjející interdisciplinární obor, který zkoumá mnohorozměrný komplex vztahů mezil lidmi a ostatními zvířaty. Tento komplex vztahů je nazírán ze společensko-vědní perspektivy, nejedná se tedy o studium zvířat jako takových (biologie, etologie - ač poznatky těchto věd využívá), ale o studium jejich postavení ve společnosti a mezidruhové interakce (sociologie), proměny vztahů mezi lidmi a zvířaty (historie), o studium vlivu zvířat na lidské chování (psychologie) a mnoho dalších témat, které se vztahu lidí a ostatních zvířat týkají. 

Human-Animal Studies - disciplína, která popisuje vztahy lidí a zvířat.

Critical Animal Studies - angažovaná sub-disciplína, která se mimo jiné snaží poukázat na útlak a zneužívání zvířat v naší společnosti v širší souvislosti s dalšími formami útlaku (tzv. intersecionalita)

Animal Studies ve světě

V zahraničí je tento obor interdisciplinárně rozvíjen na půdách společenskovědních kateder a dalších vědeckých institucí. Jejich aktualizovaný přehled si můžete prohlédnout v sekci Důležité odkazy.  V roce 2002 zařadila Americká Sociologická Asociace sekci Animals and Society a tím i legitimizovala oblast jejího zkoumání jako uznáníhodnou součást americké sociologie. Účelem této sekce je povzbudit a podpořit rozvíjení teorií, výzkumu a vzdělávání o komplexu vztahů, které existují mezi lidmi a ostatními zvířaty. Předpokládají, že světlo vrhnuté na tuto problematiku přinese prospěch jak lidem, tak zvířatům.  Velmi významnou organizací je také Society & Animals Forum, která vydává odborný časopis zabývající se výhradně H-A Studies (starší čísla dostupná online, zde)

Na které dimenze vztahů mezi lidmi a zvířaty se na příklad zaměřuje?
  • Umění, např. zvířata jako inspirace.
  • Historie, např. vývoj morálního statusu zvířat.
  • Ekonomika, např. zvířata jako produkty.
  • Politika, např. zvířata jako objekty vykonávané moci
  • Věda, např. zvířata jako nástroje.
  • Environmentalismus, např. zvířata jako dědictví přírody.
  • Osobní dimenze, např. zvířata jako společníci.
  • Socio-kulturní dimenze, např. zvířata jako zdroj zábavy.
  • Kriminologie, např. zvířata jako oběti trestných činů.
Proč se zabývat Human-Animal Studies?

Zvířata jsou důležitou součástí naší společnosti a vztahy s nimi se vyskytují na mnoha různých úrovních. Sdílí lidské domácnosti, jsou milována, uctívána, zahrnuta v sítích sociálních vztahů. Zároveň jsou zdrojem potravy, nástrojem experimentů, prostředkem zábavy, objekty vykonávaného násilí. Způsob, jak je s nimi zacházeno, vychází mnohem více z kulturních významů a tzv. sociálních konstrukcí, než z biologické podstaty daného jedince. Také jsou součástí jazyka a lidské symboliky (horoskopy, erby, reklamní loga) a lidé do nich projektují svou osobnost. Zvířata ve volné přírodě bývají pokládána za cenné přírodní dědictví a ač jsou fyzicky vně lidské společnosti, je jim věnován velký zájem. V neposlední řadě zvířata (a způsob zacházení s nimi) motivují vznik nejrůznějších sociálních hnutí. Podobně jako např. Gender Studies v oblasti feminismu má tento obor ambici stát se akademickou odpovědí hnutí za práva zvířat.

i tento obor jistý potenciál přinášet nová témata a argumenty do diskuze nad současným morálním a právním statusem zvířat v lidské společnosti.

Jak se mohu zapojit?

Jestliže např. studujete nějaký společenskovědní obor, zajímá vás problematika zvířat ve společnosti, můžete přispět tím, že poskytnete své texty k publikování na těchto stránkách. Uvítám pomoc s překlady článků, psaním anotací zajímavých knih, jednoduše cokoliv, co pomůže rozvoji Animal Studies v Česku.

Pokud se teprve chystáte něco napsat, ale nevíte si rady, velmi ráda pomůžu např. s literaturou. S dotazy mě můžete kontaktovat přímo emailem nebo v návštěvní knize. Pokud nebudu znát odpověď sama, mohu též zprostředkovat kontakt na zahraniční odborníky a studenty, kteří jsou ochotni vyměňovat informace a zkušenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

human-animal studies, critical animal studies, sociology, psychology, animals, speciesism